نوع زندگی در نهاوند

نوع‌ زندگی‌
الف‌ - زندگی‌ عشایری‌ شهرستان‌ نهاوند خود فاقد عشایر کوچ‌ رو است‌، ولی‌ عشایر استان‌های‌ هم‌ جوار از جمله‌ لرستان‌ و کرمانشاهان‌ ازارتفاعات‌ و مراتع‌ ییلاقی‌ منطقه‌، استفاده‌ می‌ کنند. آن‌ها غالباً دامدارند و به‌ پرورش‌ بز و گوسفند می‌ پردازند


ب‌ - زندگی‌ روستایی‌ همان‌طور که‌ قبلاً توضیح‌ داده‌ شد منطقه‌ دارای‌ 183 روستای‌ دارای‌ سکنه‌ در قالب‌ 7 دهستان‌ و 2 بخش‌ است‌.اکثر قریب‌ به‌اتفاق این‌ روستاها در نواحی‌ دشتی‌ پراکنده‌اند و توزیع‌ آن‌ها از نحوه‌ی‌ پراکندگی‌ منابع‌ آب ‌‌و ‌خاک‌ تبعیت‌ می‌‌کند
در مبحث‌ جمعیت‌ آمده‌است‌ که‌ در حدود 3/63 درصد جمعیت‌ شهرستان‌ نهاوند در مناطق‌ روستایی‌ زندگی‌می‌ کنند. بنابراین‌ می‌ توان‌ گفت‌ که‌ زندگی‌ روستایی‌، چهره‌ی‌ غالب‌ زندگی‌ در سطح‌ منطقه‌ است‌ نوع‌ معیشت‌روستائیان‌ منطقه‌ بر دو پایه‌ کشاورزی‌ و دامداری‌ استوار است‌. البته‌ کشاورزی‌ دارای‌ اهمیت‌ بیشتری‌ است‌، به‌ طوری ‌که‌ دیگر فعالیت‌ها را تحت‌الشعاع‌ خود قرار داده‌ است‌
هوای‌ مناسب، آب‌‌ کافی‌ و حاصل ‌خیزی‌ خاک‌، دشت‌ نهاوند را مناسب‌ کشت‌ محصولات‌ مختلف‌ زراعی ‌نموده‌ است‌. چنان ‌که‌ بیشترین‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ مردم‌ منطقه‌ در این‌ بخش‌ متمرکز می‌ باشد. مهم‌ترین‌ محصولات ‌زراعی‌ منطقه‌ عبارت‌اند از : گندم‌، جو، نباتات‌ علوفه‌ای‌، حبوبات‌، چغندرقند و... و مهم‌ترین‌ محصولات‌ باغی‌ آن‌عبارت‌اند از : سیب‌، انگور، نباتات‌ هسته‌دار، گردو و...
بعد از کشاورزی‌ شغل‌ دوم‌ روستائیان‌ منطقه‌ دامداری‌ است‌. در اکثر روستاهای‌ منطقه‌ مردم‌ در کنار فعالیت ‌زراعی‌ به‌ دامداری‌ نیز مشغول‌ می‌ باشند و به‌ پرورش‌ گاو، گوسفند، بز و انواع‌ طیور می‌ پردازند.

ج - زندگی‌ شهری‌

همان‌طور که‌ در مباحث‌ قبل‌ توضیح‌ داده‌ شد، شهرستان‌ نهاوند دارای‌ دو منطقه‌ شهری‌ نهاوند و فیروزان‌ می‌ باشند. شهر نهاوند یکی‌ از قدیمی‌ترین‌ و کهن‌ترین‌ شهرهای‌ کشور است‌ که‌ دارای‌ قدمت‌ چندین‌ هزارساله‌ است‌
سیمای‌ این‌ شهر همانند اکثر شهرهای‌ کشور دوگانه‌ است‌. قسمتی‌ دارای‌ بافت‌ قدیمی‌ و سنتی‌ و قسمت‌ دیگر دارای ‌بافت‌ و چهره‌ی‌ جدید است.
در مبحث‌ جمعیت‌ آمده‌ است‌ که‌ در حدود 7/36 درصد جمعیت‌ شهرستان‌ در دو منطقه‌ی‌ شهری‌ نهاوند وفیروزان‌ سکونت‌ دارند. سکنه‌ی‌ نقاط‌ شهری‌ غالباً در بخش‌ خدمات‌ و سپس‌ در بخش‌هایی‌ که‌ به‌ صورت‌ غیرمستقیم‌ با بخش‌ کشاورزی‌ و دامداری‌ مرتبط‌ هستند، فعالیّت‌ دارند. فعالیت‌ در بخش‌های‌ صنعت‌ و معدن‌ با توجه‌ به‌توان‌ ضعیف‌ معدنی‌ منطقه‌ و عدم‌ سرمایه‌گذاری‌ در این‌ بخش‌ها بسیار ضعیف‌ است‌. برابر نتایج‌ مقدماتی‌ سرشماری‌ عمومی‌ نفوس‌ و مسکن‌ شهرستان‌ نهاوند در سال‌ 1375 توزیع‌ جمعیت‌ شاغل‌ در گروه‌های‌ عمده‌ی‌ شغلی‌ به‌ ترتیب‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ است‌.
در بخش‌ کشاورزی‌، جنگل‌، تعداد 13865 نفر، در بخش‌ خدمات‌ 13487 نفر، در بخش‌ ساختمان‌10312 نفر، در بخش‌ صنعت‌ 5194 نفر، در بخش‌ آب‌ و برقِ و گاز 201 نفر و در بخش‌ استخراج‌ معدن‌25 نفر از جمعیت‌ 10 سال‌ به‌ بالا شاغل‌ به ‌کار بوده‌اند

/ 0 نظر / 29 بازدید