غار سراب گاماسیاب

این غار در نزدیکی نهاوند و در سر چشمه سراب گاماسیاب واقع شده است. دهانه غار همانند شکاف سنگی به عرض 2 متر و ارتفاع 8 متر است که در شیبی مشرف به رودخانه قرار دارد. کف غار به علت چکیدن آب از سقف خیس و پر گل و لای است. غار گاماسیاب شامل تالاری با عرض 10 متر و ارتفاع 5 متر و دالانی در عمق 40 متری است که به وسیله دهلیزها و راهروها با هم مرتبط می‌گردند.
در سمت چپ دهانه این غار دو لوحه کوچک و بزرگ در ارتفاع 3 متری وجود دارد، که در سال 1309 هجری قمری به فرمان ناصرالدین‌شاه قاجار نوشته شده است.
غار گاماسیاب نتیجه عمل فرسایش آبهاى زیرزمینى مى‌باشد که بر اثر آن کربنات کلسیم در آبهاى اسیدى (آبهاى حاوى دیوکسیدکربن و اسیدهاى آلى) انحلال یافته است.
در مدخل ورودی با ارتفاع 10 متر از سرچشمه رودخانه گاماسیاب وجود دارد ، همچنین با توجه به نزدیکی به جاده اصلی در کنار  شرق درب غار  دارای دیواره و محل مناسبی برا ی سنگنوردان جهت سنگنوردی می باشد .


/ 0 نظر / 81 بازدید