زندگی نامه آیت اللّه حاج شیخ عزیز اللّه علیمرادیان نهاوندی

آیت اللّه حاج شیخ عزیز اللّه علیمرادیان نهاوندی

 

ایشان در تاریخ هشتم شوال سال 1325 هچری قمری در نهاوند متولد شد . پس از تکمیل دروس فارسی و مقدماتی حوزه ، در سال 1343 هجری قمری به قم عزیمت نمود و دروس اولیه و سطح را نزد اساتید بزرگ حوزه و آیات عظام فرا گرفت . وی در سال 1362 هجری قمری به نهاوند مراجعت نمود و به انجام امور دینی و اقامه­ی جماعت و تعمبیر مساجد و مکان­های مقدس از جمله مدرسه علمیه و تربیت طلاب مشغول گردید . او علاوه بر تصدی امور شرعیه و اقامه­ی جماعتی ،‌مساجد را بنا یا تعمیر کرد ، همچنین مدرسه­ علمیه­ای در نهاند تأسیس نمود و به تربیت طلاب علوم دینی مشغول شد ، و از شاگردان ایشان هم اکنون سال 81 80 هجری شمسی عده­ای به درجان عالی علمی نایل آمده­اند و صاحب تألیفاتی در علوم عقلی و نقلی می­باشند . اساتید : 1-سید مهدی کشفی . 2-حاج میرزا علی ادیب تهران . 3-آیت ا... حاج شیخ حسن فاضل . 4-آیت ا... شیخ محمدعلی حائری قمی . 5-آیت ا... حاج سید احمد خوانساری . 6-آیت ا... آقای شیخ محمد اراکی . 7-آیت ا... العظمی حاج سید محمدرضا گلپایگانی . 8-آیت ا... العظمی حاج شیخ عبدالکریم یزدی (آیت ا... مؤسس) . 9-آیت ا... العظمی سید محمدتقی خوانساری . 10-آیت ا... العظمی حجت . 11-آیت ا.. العظمی صدر . 12-آیت ا... آقا میرزا محمد فیض . 13-آیت ا... میرزا عبدالهادی شیرازی . حاج شیخ عزیزا... علیمرادیان از بعضی علمای برگ و آیات عظام اجازه اجتهاد و روایت داشتند که عبارتند از : 1-آیت اللّه سید ابوالحسن اصفهانی . 2-آیت اللّه العظمی سید حسین بروجردی . 3-آیت اللّه العظمی میرزا عبدالهادی شیرازی . 4-آیت اللّه العظمی حجت . 5-آیت اللّه العظمی گلپایگانی . 6-آیت اللّه العظمی مرعشی نجفی (ره) و ... فرزندان : آیت اللّه علیمرادیان چند فرزند پسر و دختر دارد که در قید حیات می­باشند 81 80 هجری شمسی یکی از آنان مهندس علیمرادیان بانی بیمارستان بزرگ ایت ا... علیمرادیان و مجتمع بزرگ و دانشکده تربیت بدنی و مؤسسه فرهنگی آیت ا... علیمرادیان در شهرستان نهاوند می­باشد . ایشان در سال 1368 هجری شمسی به رحمت ایزدی پیوست و در صحن بزرگ حضرت معصومه (سلام ا... علیها) به خاک سپرده شد . (حجره شهید مفتح.)

/ 1 نظر / 483 بازدید
فرهاد

نهاوند مدیون آقای علیمرادیانه