# نام_روستا_های_نهاوند

نام روستا های نهاوند

ا ابوالفتح‌آباد احمدآباد داریاب احمدآباد علیا ازنهری اسدآباد امیرآباد امین‌آباد اکبرآباد ب بابارستم باباقاسم باغکوه بانسره بدیع‌آباد برجک برجکی بره فراخ بشیرآباد بندامان بیان بالا جوب ت تاریک دره بالا تاریکدره پایین تازه‌ناب سفلی تازه‌ناب علیا تازه‌ناب ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 572 بازدید