# نهاوند

نمایندگان نهاوند از سال1285 تا امروز

نمایندگاننهاوند از سال1285تا امروز ١دورۀ اول مجلس، از 13مهرماه 1285تا 13مهرماه 1287 جناب آقای ناظم العلماء، نماینده مشترک نهاوند،ملایر،تویسرکان(دولت آباد) 2-دوره دوم، ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 170 بازدید